DRIVER SAFTEY

MED KUNSKAP MINIMERAS RISKERNA

Att köra bil är en av de största riskerna som vi utsätter oss för i vår vardag.

Har du personal på som befinner sig på vägen i sitt arbete? För dessa medarbetare är fordonet en del av deras arbetsmiljö och de behöver ha kunskap om hur man hanterar bilen för att minimera riskerna.

Vi erbjuder utbildningstillfällen där praktik alterneras med teori med viktiga diskussioner där deltagarna delar sina upplevelser.